Báo cáo cộng đồng ẩn danh

Hãy lựa chọn hình thức mà bạn cảm thấy phù hợp nhất.

Bắt nạt bao gồm các hành vi bằng lời nói, không bằng lời nói, thể chất hoặc cảm xúc đối với một học sinh khác, thông qua thiết bị điện tử hoặc trực tuyến.

Thiệt hại hoặc tổn hại đến tài sản của trường bao gồm cố ý phá hủy tài sản của trường hoặc trường học theo cách có hại hoặc độc hại.

Phân biệt đối xử hoặc quấy rối bao gồm các hành vi chống lại người khác trên cơ sở giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, tuổi tác hoặc niềm tin cá nhân hoặc trực tiếp thông qua thiết bị điện tử hoặc trực tuyến.

Tác hại bao gồm ý định hoặc mong muốn gây thương tích cho bản thân hoặc người khác.