Báo cáo cộng đồng ẩn danh

Vui lòng chọn hình thức mà bạn cảm thấy phù hợp nhất.

Hành vi bắt nạt bao gồm các hành vi bằng lời nói, không bằng lời nói, thể chất hoặc cảm xúc đối với một học sinh khác trực tiếp hoặc trực tuyến.
Nếu bạn đã thấy một kẻ phá hoại hoặc có những lời khuyên liên quan đến sự kiện phá hoại tại trang web của chúng tôi, vui lòng sử dụng biểu mẫu này để gửi cho chúng tôi thông tin.