گزارش های جامعه ناشناس

لطفا فرمی که احساس می کنید مناسب ترین است را انتخاب کنید.

اعمال زورگویی شامل اعمال کلامی، غیر کلامی، جسمی یا عاطفی علیه یک دانش آموز دیگر چه به صورت حضوری و چه آنلاین است.

نگرانی برای خود یا دیگران، شامل نگرانی هایی می‌شود که خودتان یا کس دیگری ممکن است باعث آسیب به خود گردد، و یا نشانه هایی از پریشانی سلامت روانی را داشته باشد.

تبعیض یا آزار و اذیت شامل اعمال علیه فرد دیگری بر اساس جنسیت، گرایش جنسی، نژاد، قومیت، مذهب، سن، یا باورهای شخصی چه به صورت حضوری و چه آنلاین است.

اعمال سوء استفاده جنسی، آزار و اذیت، و یا تجاوز.

تهدید ها شامل خطرات ناشی از دانش آموزان و یا افراد دیگر به قصد ایجاد آسیب به مکتب و یا افراد موجود در اطراف آن‌ها، می‌باشد.

نکات اطلاعاتی می‌تواند شامل نگرانی های ایمنی، اعمال مشاهده شده، و یا حوادث دیگری باشد که در غیر این صورت نشان دهنده آسیب به افراد موجود در مکتب یا اطراف آن می باشد.

اگر شما خراب‌کاری را دیده اید و یا نکات اطلاعاتی مربوط به یک روی‌داد خرابکاری در مکتب ما دارید، لطفا از این فرم برای ارسال اطلاعات به ما استفاده کنید.