گزارش های جامعه ناشناس

لطفا فرمی که احساس می کنید مناسب ترین است را انتخاب کنید.

اعمال زورگویی شامل اعمال کلامی، غیر کلامی، جسمی یا عاطفی علیه یک دانش آموز دیگر چه به صورت حضوری و چه آنلاین است.

نگرانی برای خود یا دیگران، شامل نگرانی هایی می‌شود که خودتان یا کس دیگری ممکن است باعث آسیب به خود گردد، و یا نشانه هایی از پریشانی سلامت روانی را داشته باشد.

تبعیض یا آزار و اذیت شامل اعمال علیه فرد دیگری بر اساس جنسیت، گرایش جنسی، نژاد، قومیت، مذهب، سن، یا باورهای شخصی چه به صورت حضوری و چه آنلاین است.

تبعیض یا آزار و اذیت شامل اعمال علیه فرد دیگری بر اساس جنسیت، گرایش جنسی، نژاد، قومیت، مذهب، سن، یا باورهای شخصی چه به صورت حضوری و چه آنلاین است.

اعمال سوء استفاده جنسی، آزار و اذیت، و یا تجاوز.

"تهدید یا تهدید درک شده" به معنای هر نوشته یا اقدام دانش آموزی است که این ظن منطقی را ایجاد می کند که دانش آموز در حال آماده شدن برای ارتکاب عمل قتل در ارتباط با مدرسه یا فعالیت مدرسه است. این ممکن است شامل داشتن، استفاده، یا به تصویر کشیدن سلاح گرم، مهمات، تیراندازی، یا اهداف مرتبط با وارد کردن آسیب فیزیکی، تخریب یا مرگ در یک پست رسانه اجتماعی، مجله، یادداشت کلاس یا سایر رسانه های مرتبط با دانش آموز باشد. همچنین ممکن است شامل اخطار والدین، دانش آموز یا افراد دیگر باشد.

نکات اطلاعاتی می‌تواند شامل نگرانی های ایمنی، اعمال مشاهده شده، و یا حوادث دیگری باشد که در غیر این صورت نشان دهنده آسیب به افراد موجود در مکتب یا اطراف آن می باشد.

اگر شما خراب‌کاری را دیده اید و یا نکات اطلاعاتی مربوط به یک روی‌داد خرابکاری در مکتب ما دارید، لطفا از این فرم برای ارسال اطلاعات به ما استفاده کنید.